maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Kỹ năng tìm việc

. Quy trình dịch vụ

. Quy trình dịch vụ


1.      Place your order

-         Place your specific order by email to our team. (resume1@hrchannels.com for Entry level; resume2@hrchannels.com for Mid-career level; resume3@hrchannels.com for executive level )

2.      Provide your basic information to our team by downloading the Resume format for each level and meet them directly for free career consulting

-         After downloading our Resume format, you complete your basic information and immediately send it back to our team — then we will confirm & invite you to meet our professional team for further career consulting.
Download Resume Format here: (Format 1 for Entry level; Format 2 for Mid-career level; Format 3 for executive level )

3.      Receive personal attention from an expert writer

-         Your Professional Resume Writer will strategically develop your documents targeting your current goals.

4.      Have a new resume in just 1-3 business days

-         You will receive professional resume via registered email. If you are not satisfied you can require our team to change or modify it (It will be limited with 2 times only).

Những việc làm hấp dẫn

HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ KIÊM XUẤT NHẬP KHẨU

TP.HCM Dược/Công nghệ sinh học, Hành chánh/Thư ký , Xuất nhập khẩu

Nhân Viên Thiết Kế

Hà nội, TP.HCM Viễn Thông / Điện tử

Nhân viên phụ trách các dự án nhân sự

Long An Dệt may/ Sợi/ Giầy da, Nhân sự , Sản Xuất

Quantity Surveyor Intern

TP.HCM Tư vấn , Xây dựng

5.      Your Resume will be keep confidential at HRchannels Executive Search team. The headhunting team will alert or notify you a job whenever it is suitable. 

Vietnam Human Resource Solution Company

No 20, 106/1 Hoang Quoc Viet Str, Cau Giay Dist, Ha noi, Vietnam

Tel:(844) 3755 8453-(844) 6292 4736  
Fax: (844) 3755 8453

Email: info@hrchannels.com
Web: www.HRchannels.com 

Online Support Dept 
YM: hrchannels 
Skype: vndiscover
Help center: FAQ

Searching Job Opportunities
Register Job Alert & Get jobs at my Mail box:   Sign up now!
Register Resume at HRchannels.com now:       Register Resume!

talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng