• 21 Jan, 2021

Quản lý tuyển dụng

Mẫu mô tả công việc

Một ngày làm việc của kỹ sư cơ khí như thế nào

Kỹ sư cơ khí (Mechanical Engineer) là người làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí. Họ là những người có chuyên môn cao trong các lĩnh vực như: chuyển động học, động học, tĩnh học, điều khiển học, sức bền vật liệu, khí động học, cơ học, nhiệt động lực học, thủy lực, khí nén…