4.5

A famous FDI corp

Add a review
  • Share:

A famous FDI corp Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 2019
  • Sectors Bán hàng Đồ Gia dụng,

Company Description

Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng

Office Photos

Active Jobs From A famous FDI corp