4.5

ACE Life Insurance Company Limited

Add a review
  • Share:

ACE Life Insurance Company Limited Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Mới tốt nghiệp/Thực tập ,

Company Description

 The ACE Group is one of the world’s largest multiline property and casualty insurers. With operations in 53 countries, ACE provides commercial personal property and casualty insurance, personal-accident and supplemental health insurance, reinsurance and life insurance to a diverse group of clients. ACE Limited, the parent company of the ACE Group, is listed on the New York Stock Exchange (NYSE: ACE) and is a component of the S&P 500 index. ACE's core operating insurance companies are rated AA- for financial strength by Standard & Poor’s, and A+ by A.M. Best. This rating is indicative of ACE’s strong capital base and financial stability; key attributes in the business of risk.

In Vietnam, ACE Life offers a comprehensive array of quality life-insurance products to meet the financial-protection and security needs of a broad range of customers. The company pioneered the introduction of the Universal Life plan to the Vietnamese market in March 2006. Since then, it has developed a full range of Universal Life products. This diverse range of Universal Life products enables individuals and groups up to the age of 80to select plans to suit their financial means. ACE Life distributes its products mainly through its professional and ever-growing 10,000 strong agency force, as well as through selected banks.

More information can be found at www.acelife.com.vn.

ACE Life, ACE Group of Companies and ACE Limited are registered trademarks of ACE Limited.

THÔNG TIN VỀ ACE LIFE

Tập đoàn ACE là một trong những nhà bảo hiểm tài sản và thương vong đa ngành lớn nhất thế giới. Với mạng lưới các công ty trực thuộc đặt tại 53 quốc gia, Tập đoàn ACE cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài sản và thương vong, bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm y tế bổ sung, tái bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ cho tập hợp đa dạng các khách hàng tổ chức và cá nhân. ACE Limited, công ty mẹ của Tập đoàn ACE, được niêm yết trên Thị trường Chứng khoán New York (NYSE: ACE) và là một công ty thành tố của chỉ số chứng khoán S&P 500. Các công ty bảo hiểm chủ lực của Tập đoàn ACE được xếp hạng năng lực tài chính AA- theo Standard & Poor’s và A+ theo A.M. Best. Điều này thể hiện nền tảng vốn vững mạnh và năng lực tài chính ổn định của Tập đoàn ACE; những yếu tố then chốt trong lĩnh vực kinh doanh trên các rủi ro.

Tại Việt Nam, ACE Life cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chất lượng cao phù hợp với nhu cầu bảo vệ và đảm bảo tài chính của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Tháng 3 năm 2006, ACE Life tiên phong giới thiệu dòng sản phẩm Bảo hiểm Liên kết Chung - Kế hoạch Tài chính Trọn đời - vào thị trường Việt Nam. Đến nay, ACE Life Việt Nam đã phát triển và cung cấp trọn vẹn bộ sản phẩm Kế hoạch Tài chính Trọn đời. Sự đa dạng của bộ sản phẩm bảo hiểm liên kết chung - Kế hoạch Tài chính - này tạo điều kiện cho các khách hàng cá nhân và tổ chức, với độ tuổi tham gia lên đến 80 tuổi, chủ động lựa chọn những kế hoạch bảo vệ phù hợp với điều kiện tài chính của mình. Hiện nay, ACE Life cung cấp các sản phẩm bảo hiểm của mình chủ yếu thông qua một đội ngũ Đại diện Kinh doanh tận tâm và chuyên nghiệp trên khắp cả nước, cũng như thông qua một số ngân hàng được chọn lọc.

Office Photos

Active Jobs From ACE Life Insurance Company Limited