4.5

Asia Pacific Brewery (Hanoi) Limited .

Add a review
  • Share:

Asia Pacific Brewery (Hanoi) Limited . Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Người nước ngoài/Việt Kiều,

Company Description

 “Asia Pacific Brewery (Hanoi) Ltd., the brewer of the world class beers HEINEKEN, TIGER and LARUE beer. We seek dynamic Vietnamese to join our organization. 

Công ty TNHH Nhà máy Bia Châu Á Thái Bình Dương Hà Nội - Nhà sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bia nhãn hiệu toàn cầu HEINEKEN, TIGER, LARUE.”

Office Photos

Active Jobs From Asia Pacific Brewery (Hanoi) Limited .