CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GPET

BackEnd Nodejs

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) $800
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector TP.HCM
  • Industry CNTT-Phần cứng/Mạng , CNTT-Phần mềm

Job Description

 Backend: Nodejs, Java o DB: MongoDB, MySQL, PostgreSQL

• Phát triển web cho các hệ thống quản trị sản phẩm, dịch vụ

• Tham gia phát triển, bảo trì và triển khai các dự án phần mềm theo yêu cầu của Công ty

• Đọc hiểu các tài liệu mô tả yêu cầu người dùng.

• Phối hợp với các nhóm dự án, nhóm QA, nhóm Test và khách hàng để triển khai dự án.

• Xây dựng kế hoạch công việc, báo cáo, đánh giá công việc của cá nhân, đóng góp các sáng kiến nâng cao chất lượng và năng suất công việc.

Requirement

Kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết:

• Ưu tiên có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo khi vào dự án.

• Có kiến thức cơ bản về lập trình, thuật toán, thiết kế hệ thống.

• Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

• Đam mê, chủ động công việc, có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập

Required skills

Related Jobs