4.5

C&A Media

Add a review
  • Share:

C&A Media Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Báo chí/ Truyền hình,

Company Description

C&A xây dựng môi trường làm việc sáng tạo và năng động, thúc đẩy năng lực làm việc và khai phá tiềm năng sáng tạo của con người.

Office Photos

Active Jobs From C&A Media