4.5

Caramel English

Add a review
  • Share:

Caramel English Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Báo chí/ Truyền hình,

Company Description

Được thành lập và triển khai từ năm 1986, Caramel English là một hệ thống giáo dục tiếng Anh cho trẻ nhỏ nổi tiếng với chất lượng hàng đầu trên thế giới. Caramel English có trụ sở chính tại Seattle Hoa Kỳ, với các văn phòng được đặt tại San Francisco California và Vancouver Canada. Trong hơn 30 năm qua, Caramel English đã sản xuất và cung cấp đảm bảo nội dung, chất lượng giáo dục tiếng Anh tiêu chuẩn toàn cầu hoá.

Office Photos

Active Jobs From Caramel English