HRchannels

Chuyên Viên Đối Ngoại

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1700
 • Career Level Nhân viên
 • Experience 1-3 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Đà nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế
 • Industry Hành chánh/Thư ký

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Chuyên Viên Đối Ngoại ($1700, ID15693)
 • Lập kế hoạch phát ngôn và triển khai các hoạt động đối ngoại với cơ quan nhà nước
 • Thiết lập, duy trì quan hệ đối ngoại 
 • Nghiên cứu tính chất và các tiêu chuẩn của hoạt động đối ngoại
 • Điều phối nhân lực, triển khai kế hoạch đã duyệt theo đúng lịch trình và tiêu chuẩn đặt ra.
 • Xử lý các vấn đề và giấy tờ liên quan đến cơ quan nhà nước
 • Tổng hợp số liệu, thông tin liên quan đến vấn đề đối ngoại và phân tích vấn đề cốt lõi
 • Lưu trữ, bảo mật hồ sơ đối ngoại 
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Requirement

 • Nam/ Nữ, 30-40 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí đối ngoại tại công ty FDI
 • Tiếng Anh hoặc tiếng Trung thành thạo

Required skills

Related Jobs