Công ty TNHH Bibabo

Chuyên Viên Tài Chính (Up to 25 triệu)

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Thoả thuận
  • Career Level Trưởng Nhóm/ Giám sát
  • Experience 3-5 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà nội
  • Industry Kế toán/Tài chính/Kiểm toán , Ngân hàng/Đầu tư

Job Description

1. Mảng vốn (40%):
- Xây dựng và thiết lập mối quan hệ với các Quỹ đầu tư mạo hiểm VC/ Tổ chức tín dụng khác.
- Huy động vốn dài hạn/ vốn cổ phần
Các kĩ năng cần có:
Đánh giá và xây dựng Business model/chiến lược nguồn vốn, hỗ trợ chiến lược kinh doanh.
Đã từng làm việc với Quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc làm trong các quỹ đầu tư/ hiểu rõ quy trình làm việc với các quỹ.
2. Tài chính quản trị (60%):
Ngân sách và báo cáo quản trị: 
Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản trị tài chính công ty, hướng tới mục tiêu về Tài chính.
Điều phối quá trình lập ngân sách, kết quả kinh doanh và dòng tiền kế hoạch trên cơ sơ hoạch định chiến lược của BGĐ hàng năm; 
Kiểm soát ngân sách, chi phí, kết quả kinh doanh, sức khỏe tài chính của công ty định kỳ; thực hiện phân tích báo cáo chi phí, kết quả kinh doanh, quản trị và các báo cáo khác theo yêu cầu;
Quản lý dòng tiền: Thực hiện báo cáo dòng tiền, dự báo dòng tiền ngắn hạn và trung hạn, lập kế hoạch, quy trình và kiểm soát dự báo dòng tiền, hỗ trợ quản lý lưu chuyển nguồn vốn hợp lý;
Các kĩ năng cần có: 
- Xây dựng hệ thống quản trị bằng các công cụ tài chính.
- Tư duy hệ thống, quản trị mục tiêu."

Requirement

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán kiểm toán.
- Có từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Chuyên viên tài chính / Chuyên viên nguồn vốn  tại các Doanh nghiệp  hoặc các tổ chức tín dụng/ Quỹ đầu tư. 
- Nắm vững kiến thức tài chính, phân tích báo cáo tài chính
- Am hiểu các mô hình phân tích tài chính, sử dụng tốt các công cụ và kỹ thuật lập báo cáo phân tích
- Tiếng anh tốt 

Kỹ năng ggsheet thành thạo, kỹ năng phân tích, thuyết trình, đàm phán, thuyết phục tốt.
- Chủ động trong sự kết nối với các bộ phận có liên quan, nhanh nhạy, năng động có khả năng ứng dụng và xử lý các tình huống phát sinh trong công việc chuyên môn.
- Có tư duy hệ thống, sáng tạo; có kỹ năng phân tích và tổng hợp

Required skills

Related Jobs