4.5

Cổ phần Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ( CYBERSOFT)

Add a review
  • Share:

Cổ phần Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ( CYBERSOFT) Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 28
  • Founded Since 2003
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

 Công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp (CYBERSOFT) là doanh nghiệp chuyên sâu về lĩnh vực sản xuất, cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm quản lý tài chính kế toán, giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP. Hiện tại chúng tôi có trên 2 000 khách hàng trong cả nước với nhiều loại hình kinh doanh và quy mô hoạt động cũng như hình thức sở hữu khác nhau đang sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Office Photos

Active Jobs From Cổ phần Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ( CYBERSOFT)