4.5

Cổ phần Tư vấn Đầu tư Bất động sản Trần Khang

Add a review
  • Share:

Cổ phần Tư vấn Đầu tư Bất động sản Trần Khang Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Sản Xuất ,

Company Description

Trần Khang Real được thành lập vào tháng 10/2019 lấy tên là Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Trần Khang, với mục đích ban đầu tạo ra hệ sinh thái tiền để phát triển tập thể Trần Khang.

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA là trở thành đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp làm vì giá trị của khách hàng bằng cách giúp đỡ mọi người cải thiện cuộc sống của họ thông qua các cơ hội kinh doanh tuyệt vời, các sản phẩm đẳng cấp cùng với tư duy dẫn đầu.

TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TA TRỞ THÀNH CÔNG TY MANG ĐẾN NỀN TẢNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM thông qua việc hợp tác cùng với triển với các đối tác đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng.

GÍA TRỊ CỦA CHÚNG TA là tuân thủ chuẩn mực, Chuyên Nghiệp. Đạo Đức, Trung Thực, Sáng Tạo, Lạc Quan, Giàu Lòng Nhân Ái và Đội Ngũ làm vì những điều tốt đẹp cùng với châm ngôn Kiến Tạo những nhà lãnh đạo biết tạo ra lãnh đạo

Office Photos

Active Jobs From Cổ phần Tư vấn Đầu tư Bất động sản Trần Khang