4.5

Côn ty CP Hệ thống Thông tin Lâm Nghiệp

Add a review
  • Share:

Côn ty CP Hệ thống Thông tin Lâm Nghiệp Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Bất động sản,

Company Description

Lịch sử hình thành và phát triển
 

FIS là một tổ chức khoa học công nghệ tiên phong hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp, đã và đang hỗ trợ chính quyền và người dân nhiều địa phương quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên rừng thông qua các nghiên cứu, thực thi các giải pháp khoa học công nghệ và chính sách.
FIS có tiền thân là Trung tâm công nghệ thông tin ITC thành lập ngày 08/8/2001. Ngay khi thành lập, ITC đã hỗ trợ đắc lực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn cả nước thông qua các nghiên cứu và thực thi các giải pháp công nghệ. Năm 2002, đáp ứng nhu cầu về quản lý nguồn tài nguyên đất và rừng, ITC nghiên cứu thành công phần mềm theo dõi Diễn biến rừng có tính ứng dụng thực tế cao và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai ứng dụng trên địa bàn 60/63 tỉnh thành phố có rừng để thực hiện quản lý nguồn tài nguyên quý giá này trong nhiều năm qua.
Năm 2006, FIS chuyển đổi mô hình hoạt động và tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam thực hiện quản lý có hiệu quả trong lĩnh vực lâm nghiệp. Sau 15 năm hoạt động, hiện nay có tới hàng nghìn sản phẩm công nghệ khác nhau đã được FIS nghiên cứu thành công và được ứng dụng rộng khắp trên cả nước. Bằng chứng là có 43/60 tỉnh thành phố có rừng ứng dụng các giải pháp công nghệ về quản lý tài nguyên đất, rừng do FIS nghiên cứu thành công và được FIS trực tiếp hỗ trợ.

Office Photos

Active Jobs From Côn ty CP Hệ thống Thông tin Lâm Nghiệp