maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Mẹo viết CV & File mẫu

Công cụ Tạo CV online chuyên nghiệp

Công cụ Tạo CV online chuyên nghiệp

Công cụ tạo một CV online chuyên nghiệp đầy đủ thông tin cho phép chọn lựa 100 mẫu thiết kế phù hợp với bạn đã được ra mắt tại MegaCEO.com. Với 5 phút, bạn có thể vừa tạo vừa nhìn được ngay CV của mình mà không mất công sức thiết kế và bố trí nội dung trong bản CV.

Bạn cũng có thể chuyển đổi CV sang file pdf để lưu lại trong máy tính của bạn và sử dung để gửi Nhà tuyển dung. Việc cập nhật lại nội dung CV cũng thật dễ dàng khi bạn mở tài khoản ứng viên trên mạng xã hội nghề nghiệp MegaCEO.com.

Để bắt đầu, click vào link dưới đây và vào tab editor để soạn thảo:

  • Tạo thử CV riêng cho bạn, hãy chọn chức năng Editor
  • Xem thử 200 mẫu CV khác, hãy chọn Themes
  • Muốn lưu 1 bản CV của mình vào máy tính, hãy chọn chức năng To Pdf

    Hãy trở nên khác biệt với một CV chuyên nghiệp để chinh phục nhà tuyển dung ngay hôm nay!
 

talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng