4.5

Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam

Add a review
  • Share:

Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 83
  • Founded Since
  • Sectors Bảo hiểm,

Company Description

Được thành lập vào năm 2000, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ và đầu tư tư tài chính. Hơn 22 năm qua, AIA Việt Nam đã nỗ lực không ngừng, góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, giúp người dân Việt Nam được bảo vệ tốt nhất về mặt tài chính và hướng đến cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

Office Photos

Active Jobs From Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam