4.5

Công ty Cổ phần CabX

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần CabX Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 3
  • Viewed 115
  • Founded Since 2022
  • Sectors CNTT-Phần cứng/Mạng , CNTT-Phần mềm ,

Company Description

CabX là ứng dụng taxi công nghệ thuần Việt. Chúng tôi mong muốn mang lại dịch vụ taxi công nghệ với mức giá và chất lượng dịch vụ tốt hơn. Chúng tôi cam kết điều này!

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần CabX