4.5

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LONG QUÂN

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LONG QUÂN Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 62
  • Founded Since
  • Sectors Bất động sản,

Company Description

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Long Quân hướng đến là Tập đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Đầu tư và Phát triển Bất động sản

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN LONG QUÂN