4.5

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ SBB

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ SBB Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Chăm sóc sức khỏe/Thiết bị Y tế,

Company Description

SBB Healthcare là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ SBB