4.5

Công ty Cổ phần Dược Phẩm SAVI

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Dược Phẩm SAVI Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 25
  • Founded Since 2005
  • Sectors Dược/Công nghệ sinh học, Sản Xuất ,

Company Description

Công ty Cổ phần Dược Phẩm SaVi (Savipharm) do Dược Sĩ Chuyên Khoa II – Thầy thuốc ưu tú Trần Tựu sáng lập vào tháng 08/2005. Savipharm hoạt động trên 03 lĩnh vực chủ yếu: sản xuất thuốc và các sản phẩm gần thuốc, tồn trữ và phân phối thuốc, nghiên cứu phát triển và đào tạo. Nền tảng hoạt động của Savipharm là năm giá trị cốt lõi: Chất lượng hàng đầu, Trách nhiệm trọn vẹn, Sáng tạo liên tục, Đối tác thân thiện, Phát triển bền vững

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Dược Phẩm SAVI