4.5

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHÂN SỰ ÁNH SÁNG - LIGHT HUMAN

Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHÂN SỰ ÁNH SÁNG - LIGHT HUMAN Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 240
  • Founded Since 2020
  • Sectors Nhân sự ,

Company Description

- Tuyển dụng nhân sự
- Tính lương - BH  - Thuế TNCN
- Tư vấn - Thực hiện cơ cấu nhân sự 

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NHÂN SỰ ÁNH SÁNG - LIGHT HUMAN