4.5

Công ty Cổ phần Hanel

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Hanel Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

 Công ty TNHH MTV Hanel được thành lập vào năm 1984 với sứ mệnh là doanh nghiệp tiên phong trong ngành điện tử tin học của Thủ đô Hà Nội. Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển,  Hanel đã có 38 Công ty thành viên, liên doanh, liên kết, và gần 8,000 người lao động. Lĩnh vực hoạt động chính của Hanel là công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin – truyền thông, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công nghệ cao, công viên công nghệ phần mềm, công nghiệp phụ trợ.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Hanel