4.5

Công ty Cổ phần MagenWeb Việt Nam

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần MagenWeb Việt Nam Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

 

Magenweb là công ty công nghệ với sản phẩm chiến lược gồm các nền tảng kết nối việc làm, dịch vụ online dành cho tất cả các doanh nghiệp và các chuyên gia tại Việt Nam (vLance.vn, Thuengay.vn) và trên khắp thế giới (Growthgig.com). Chúng tôi mong muốn xây dựng một đội ngũ trẻ có đủ khả năng và đam mê để khẳng định mình trên thị trường quốc tế.


Hãy tham gia Magenweb để biến công việc của bạn không chỉ còn là công việc. Đây sẽ là niềm tự hào, là thành tựu của bạn!


Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần MagenWeb Việt Nam