4.5

Công ty Cổ phần nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since 2019
  • Sectors Viễn Thông / Điện tử, Điện/HVAC/MEP,

Company Description

Ngày 14/6, CTCP Điện Gia Lai (GEC – mã: GEG) chính thức vận hành thương mại nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn, công suất 44,4 MWp. Dự án được triển khai trên diện tích đất 50 ha tại tỉnh Đăk Nông với tổng đầu tư 843 tỉ đồng.

Đây là Nhà máy Điện mặt trời thứ 5 của GEC trong danh mục vận hành và là Nhà máy thứ 3 hòa lưới nửa đầu năm 2019 sau Đức Huệ 1 - Long An (49 MWp) và Hàm Phú 2 - Bình Thuận (49 MWp), nâng công suất 5 Nhà máy Điện mặt trời lên 260 MWp, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Mỗi dự án Điện mặt trời hàng năm dự kiến đóng góp sản lượng từ 60 tới 103 triệu kWh với doanh thu ước tính 128 đến 220 tỷ đồng.

Các dự án Điện mặt trời hoạt động của GEC đa phần đều là những dự án đầu tiên đóng điện tại địa bàn có tỷ lệ bức xạ mặt trời tương đối tốt từ 4,6 - 5,3 kWh/m2/ngày với số giờ nắng từ 1.700 - 2.544 giờ/năm. Ước tính, thị phần Điện mặt trời của GEC tại 5 tỉnh đang lần lượt là 100% tại Huế, 80% Gia Lai, 50% Long An, 40% Đăk Nông và 20% Bình Thuận. Theo EVN đến cuối tháng 5/2019, đã có tới 47 dự án với tổng công suất 2.300 MWp vào vận hành phát điện.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn