4.5

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN OPEN END

  • Tầng 14 Tòa nhà HM Town, Số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3 View on Map
  • openend.vn
Add a review
  • Share:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN OPEN END Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 45
  • Founded Since
  • Sectors Môi trường/Xử lý chất thải , Tư vấn ,

Company Description

1. TƯ VẤN VÀ ĐÁNH GIÁ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT
- Cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành
- Tư vấn thực hiện các văn bản pháp luật
- Đánh giá tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp
- Hỗ trợ thực hiện báo cáo trong các mảng Môi Trường, An toàn vệ sinh lao động,…
- Xây dựng phương án cải thiện cho sự không phù hợp của doanh nghiệp
2. TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
- Tư vấn thực hiện quy trình cấu trúc doanh nghiệp
- Hướng dẫn và tư vấn thực hiện ISO 5
- Xây dựng và phát triển hệ thống Sale – Marketing
- Cung cấp nhân sự chất lượng cao
- Xây dựng và triển khai thực hiện các quy trình nhân sự, sản xuất, …
- Tư vấn thực hiện 5S, KPI, BSCI, …
3. TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
- Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
- Kế hoạch bảo vệ môi trường.
- Chương trình giám sát môi trường định kỳ.
- Tư vấn nguồn vốn đầu tư môi trường.
- Giấy phép khai thác nước ngầm, giấy phép xả thải.
- Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)
- Lập hồ sơ Kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công
nghiệp.
- Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động, huấn luyện an toàn lao động cho công nhân.
 

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN OPEN END