4.5

Công ty cố phần tập đoàn liên kết Việt Nam - Vinalink Group

Add a review
  • Share:

Công ty cố phần tập đoàn liên kết Việt Nam - Vinalink Group Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 111
  • Founded Since 2003
  • Sectors Bán hàng Tiêu dùng nhanh, Bán hàng chăm sóc sức khỏe,

Company Description

Trong bối cảnh đất nước hội nhập với thế giới, Việt Nam tham gia và trở thành thành viên của tổ chức Thương Mại Quốc Tế WTO, đón đầu xu hướng toàn cầu hóa, Vinalink Group ra đời với sứ mệnh "Chung tay xây dựng cộng đồng khỏe và giàu", với khát vọng liên kết mọi người Việt Nam, cùng nhau xây dựng một thương hiệu Việt, muốn liên kết mọi người Việt Nam trong một sân chơi toàn cầu hóa, xây dựng một niềm tin của người Việt Nam với nhau.

Office Photos

Active Jobs From Công ty cố phần tập đoàn liên kết Việt Nam - Vinalink Group