4.5

Công ty Cổ phần Techino

Add a review
  • Share:

Công ty Cổ phần Techino Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm , Dịch vụ khách hàng ,

Company Description

Techino là đơn vị cung cấp các nền tảng số, giải pháp, nội dung số & sản phẩm công nghệ thông minh phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức, gia đình.

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Techino