4.5

Công ty CP Năng suất xanh

Add a review
  • Share:

Công ty CP Năng suất xanh Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 80
  • Founded Since
  • Sectors CNTT-Phần mềm , Giáo dục/Đào tạo/Thư viện , Nghiên cứu phát triển sản phẩm,

Company Description

HỆ SINH THÁI NĂNG SUẤT XANH trở thành công ty hàng đầu về các GIẢI PHÁP NĂNG SUẤT TOÀN DIỆN cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Cải thiện, nâng cao năng suất toàn diện cho con người, đội nhóm, tổ chức, doanh nghiệp để không ngừng đạt được thành công, hạnh phúc và cùng phát triển bền vững.
Sứ mệnh này được HỆ SINH THÁI NĂNG SUẤT XANH (HST NSX) thực hiện bằng các GIẢI PHÁP NĂNG SUẤT TOÀN DIỆN (GPNSTD) thông qua đào tạo, tư vấn, dịch vụ, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, kết nối và hợp tác.
 

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP Năng suất xanh