4.5

Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 –Petrolimex

Add a review
  • Share:

Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 –Petrolimex Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Pháp lý,

Company Description

 ông ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex tiền thân là Công ty xây lắp I - Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam. Công ty xây lắp I thành lập năm 1969, được Bộ Thương Mại Quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước tại Quyết định số 344/TM-TCCB ngày 31/3/1993.

Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (nay là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam) là Doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 1519/QĐ - TTg ngày 30/11/2001 của Thủ tướng Chính Phủ.

Office Photos

Active Jobs From Công ty CP Tập đoàn xây lắp 1 –Petrolimex