4.5

CÔNG TY KOSAIDO HR VIETNAM

Add a review
  • Share:

CÔNG TY KOSAIDO HR VIETNAM Components Overview

  • Company Size > 0-10
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 81
  • Founded Since
  • Sectors Nhân sự ,

Company Description

Công ty Kosaido HR VietNam là công ty chuyên tuyển dụng cung cấp các thông tin tuyển dụng, chuyển việc, làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản dành cho những ai muốn làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY KOSAIDO HR VIETNAM