4.5

Công ty nghiên cứu thị trường Vietanalytics

Add a review
  • Share:

Công ty nghiên cứu thị trường Vietanalytics Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 2018
  • Sectors Dịch vụ khách hàng ,

Company Description

Viet Analytics là công ty nghiên cứu và tư vấn về các vấn đề kinh tế, xã hội cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các dự án nghiên cứu của Viet Analytics xoay quanh các chủ đề như cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp địa phương, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, thị trường tự do, … với các phương pháp khảo sát (định tính và định lượng), theo dõi và đánh giá.
 

Office Photos

Active Jobs From Công ty nghiên cứu thị trường Vietanalytics