4.5

Công Ty TNHH APPSHEET Việt Nam

Add a review
  • Share:

Công Ty TNHH APPSHEET Việt Nam Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 7
  • Viewed 329
  • Founded Since 2019
  • Sectors CNTT-Phần mềm ,

Company Description

Lọai bỏ gánh nặng cho việc tạo các ứng dụng tại nơi làm việc dựa trên CNTT mà không phải lo lắng tính bảo mật và cách quản trị được phát triển ứng dụng trên nền tảng No-code từ AppSheet. Cho phép các nhà phát triển trong tổ chức của bạn tạo ra các giải pháp sáng tạo tại nơi làm việc mà họ cần để hoàn thành công việc tốt hơn, nhanh hơn và khả năng hiển thị cao hơn.

Office Photos

Active Jobs From Công Ty TNHH APPSHEET Việt Nam