4.5

Công ty TNHH Bảo hiểm MB Ageas Life

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Bảo hiểm MB Ageas Life Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 0
  • Founded Since 2016
  • Sectors Bảo hiểm,

Company Description

• Tuyển dụng

• Hỗ trợ đào tạo kiến thức

• Lập mục tiêu, lên kế hoạch hoạt động cho đội nhóm

• Hỗ trợ nhân sự bán hàng

• Thực hiện các chiến lược hoạt động từ tổ chức

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Bảo hiểm MB Ageas Life