4.5

Công ty TNHH BIOMIN Việt Nam

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH BIOMIN Việt Nam Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 156
  • Founded Since
  • Sectors Dược/Công nghệ sinh học,

Company Description

BIOMIN, là công ty dẫn đầu trong ngành dinh dưỡng và sức khỏe vật nuôi, phát triển và sản xuất các chất phụ gia, premix và dịch vụ nhằm cải thiện năng suất vật nuôi bằng con đường tự nhiên.

 

Sản phẩm BIOMIN bao gồm những giải pháp quản lí rủi ro từ độc tố nấm mốc hướng đến thúc đẩy vật nuôi phát triển một cách tự nhiên, cũng như một số giải pháp chuyên biệt cho nhu cầu khẩu phần trên heo, gia cầm, bò thịt, bò sữa và thủy sản.

 

 

BIOMIN CAM KẾT :

Định hướng khách hàng

Cải tiến năng suất chăn nuôi theo định hướng

Văn hóa doanh nghiệp ưu tiên phát hiện và phát triển những tài năng

Ưu tiên cho sự phát triển bền vững

CHÍNH SÁCH CÔNG TY BIOMIN

Sứ mệnh của chúng tôi là đáp ứng những yêu cầu và kỳ vọng của các bên liên quan (khách hàng, nhân viên, cổ đông và các nhà cung cấp). Định hướng khả năng sinh lợi và phát triển bền vững, cân nhắc thực hiện tốt nhất có thể các yêu cầu về chất lượng, môi trường, đạo đức, sức khỏe, an toàn cũng như an ninh.

 

Khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên là những đối tác. Chúng tôi trân trọng và gìn giữ những mối quan hệ bền vững, tin tưởng.

Duy trì chất lượng sản phẩm và dịch vụ ở mức cao nhất là trách nhiệm của mỗi nhân viên.

Sáng tạo và liên tục cải tiến là mục tiêu của chúng tôi. Điều này góp phần vào thành công của khách hàng và công ty.

Chúng tôi xem trọng kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường quốc tế. Tôn trọng sự khác biệt về mặt văn hóa. Chúng tôi tôn trọng và đối xử bình đẳng – không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo hay quốc tịch.

Chúng tôi cam kết tuân theo luật, những quy định và yêu cầu có liên quan. Điều này nhằm đảm bảo cao nhất sự an toàn trong sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Trong tất cả các quan hệ đối tác, chúng tôi xác định đó là trách nhiệm của chúng tôi nhằm tuân thủ các nguyên tắc đạo đức. Chúng tôi hành động theo những nguyên tắc tốt và thích hợp.

Chúng tôi bảo vệ những bí quyết, bí mật trong kinh doanh và thương mại.

Chúng tôi cam kết xử lý cẩn thận, kinh tế và hiệu quả các nguồn tài nguyên môi trường và xã hội.

Chúng tôi cam kết góp phần vào việc giảm thiểu mối nguy hại từ hiện tượng ấm dần lên của Trái đất.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc hành xử của công ty.

Chúng tôi là những Người Tiên Phong, Đối Tác và Hiệu Quả. Đó chính là lí do vì sao BIOMIN thành công với các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH BIOMIN Việt Nam