4.5

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHOENIX

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHOENIX Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

 Phoenix là công ty mới thành lập, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, chuyên thiết kế website và phần mềm.
Phoenix mong chờ một đội ngũ trẻ, nhiệt huyết và sáng tạo để cùng đồng hành, cùng nhau đặt nền móng cho Phoenix trên con đường hội nhập.
Phoenix hứa hẹn là là không gian trẻ, năng động và thấu hiểu nhân viên của mình như những người bạn.
Welcome Phoenix!

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHOENIX