4.5

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HRGC GOLD CREATION

Add a review
  • Share:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HRGC GOLD CREATION Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 39
  • Founded Since
  • Sectors Nhân sự ,

Company Description

HRGC hướng đến mục tiêu dẫn đầu trong việc sáng tạo và thực hiện các giải pháp tốt nhất cho ngành nhân sự Việt Nam.

Office Photos

Active Jobs From CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HRGC GOLD CREATION