4.5

Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Việt Sinh

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Việt Sinh Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 11
  • Founded Since
  • Sectors Quản lý điều hành ,

Company Description

"Việt Sinh là đơn vị tư nhân sản xuất và thương mại 6 nhóm sản phẩm giải pháp công nghệ, thuộc 3 lĩnh vực: VI SINH- HÓA SINH- Y SINH, đặc biệt chuyên nhóm sản phẩm test nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm như phát hiện chất tăng trọng,chất gây dị ứng, virus... , test nhanh chất lượng nước, dư lượng thuốc trừ sâu, nhóm bệnh gây hại cây trồng và phát hiện sinh vật biến đổi gen"

Việt Sinh tự hào là đơn vị tư nhân sản xuất và thương mại 6 nhóm sản phẩm giải pháp công nghệ, thuộc 3 lĩnh vực: VI SINH- HÓA SINH- Y SINH, mang thương hiệu “VISIKIT”

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Việt Sinh