4.5

Công ty TNHH KTM

Add a review
  • Share:

Công ty TNHH KTM Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Phi chính phủ/Phi lợi nhuận ,

Company Description

 Công ty TNHH KTM, trực thuộc trường trung cấp Kinh tế - Tài nguyên và Môi
trường, được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-KTM ngày 12/4/2010.
Lĩnh vực hoạt động chính của công ty gồm:
- Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: Giấy phép hoạt
động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 393/LĐTBXH-GP cấp ngày
03/4/2014
- Hoạt động dịch vụ tư vấn du học: Giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du
học số 5710/CN-SGD&ĐT cấp ngày 05/6/2015
Tổ chức bộ máy công ty gồm Ban Giám đốc và 03 chi nhánh trực thuộc.

Office Photos

Active Jobs From Công ty TNHH KTM