4.5

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Verco Consultant

Add a review
  • Share:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Verco Consultant Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 20
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ khách hàng , Ngân hàng/Đầu tư , Nhân sự ,

Company Description

Công ty Vercon trực thuộc Tập Đoàn Kim Nam, đây là 1 tập đoàn kinh tế đa ngành với hệ sinh thái đa dạng gồm 12 công ty thành viên với mục tiêu chuyển đổi số hóa và tối ưu hóa hoạt động DN.
Vercon là công ty tiên phong trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn, huấn luyện tài chính, quản trị doanh nghiệp trên nền tảng số.
 

Office Photos

Active Jobs From Công ty Trách nhiệm hữu hạn Verco Consultant