4.5

CTY BHNT PRUDENTIAL VIỆT NAM - TP TÂY NINH (FJ1 GROUP)

Add a review
  • Share:

CTY BHNT PRUDENTIAL VIỆT NAM - TP TÂY NINH (FJ1 GROUP) Components Overview

  • Company Size > 100
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since 2003
  • Sectors Bảo hiểm, Dịch vụ khách hàng , Tư vấn ,

Company Description

Khởi đầu từ năm 2003, và đến nay, FJ1 Group đã phục vụ hơn 5.000 gia đình Khách hàng và hơn thế nữa
Đội ngũ của chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của họ trong việc duy trì các giá trị mà ngành BHNT đã thiết lập trong lịch sử gần 5 thế kỷ qua.
Những giá trị này hướng dẫn hành vi của chúng ta hàng ngày, thông báo cách chúng ta hành động, các quyết định chúng ta đưa ra và cách chúng ta làm việc với nhau, với khách hàng. Giá trị của chúng tôi là những gì chúng tôi tin tưởng..

Office Photos

Active Jobs From CTY BHNT PRUDENTIAL VIỆT NAM - TP TÂY NINH (FJ1 GROUP)