CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG ĐÔNG DƯƠNG

Data Analyst

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Cạnh tranh
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà nội
  • Industry CNTT-Phần mềm , Viễn Thông / Điện tử

Job Description

- Xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu, báo cáo, tham gia và hỗ trợ quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, tham gia thu thập/lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ về triển khai cơ sở dữ liệu trong xây dựng các hệ thống/phần mềm CNTT cho công ty
- Thực hiện các phân tích dữ liệu BI theo yêu cầu.
- Tham gia xây dựng các report template và report portal tập hợp truy cập report.
- Tổng hợp dữ liệu trên data mart phục vụ hệ thống báo cáo.

Requirement

1. Trình độ
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan
- Tiếng Anh: Cơ bản
2. Kinh nghiệm
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm tương đương
3. Kiến thức chuyên môn: (25%)
+ Hiểu về thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc phân tầng dữ liệu
+ Kiến thức về phân tích dữ liệu (data analytics, statistics)
+ Khả năng phân tích xây dựng luồng xử lý dữ liệu
+ Hiểu về tổng hợp dữ liệu theo dimension, data mart và OLAP

 

Required skills

Related Jobs