CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG ĐÔNG DƯƠNG

Data Engineer

  • Share:

Job Detail

  • Offerd Salary (USD) Cạnh tranh
  • Career Level Nhân viên
  • Experience 1-3 Years
  • Gender Male/Female
  • Sector Hà nội
  • Industry Viễn Thông / Điện tử

Job Description

- Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm thu thập, lưu trữ dữ liệu và tham gia xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu, báo cáo và tham gia hỗ trợ về cơ sở dữ liệu trong xây dựng các hệ thống/phần mềm CNTT cho công ty
- Quản trị hệ thống cơ sở dữ liệu. "
- Thiết kế, triển khai, tích hợp phần cơ sở dữ liệu cho phát triển các hệ thống CNTT."
- Tham gia xây dựng hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu phục vụ báo cáo. "

Requirement

1. Trình độ: (10%)
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu chuyên ngành liên quan
- Ngoại ngữ: Đọc hiểu cơ bản
2. Kinh nghiệm: (15%)
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
3. Kiến thức chuyên môn: (25%)
+ Hiểu về thiết kế cơ sở dữ liệu và data modelling
+ Khả năng phân tích xây dựng luồng xử lý dữ liệu
+ Hiểu biết về DWH, data lake, ETL

 

Required skills

Related Jobs