maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Cho chuyên gia tiến cử

Đề xuất tiến cử ứng viên cho Nhà tuyển dụng

Đề xuất tiến cử ứng viên cho Nhà tuyển dụng
  • Trường hợp ứng viên mới, bạn chưa lưu vào hệ thống kho lưu trữ của riêng bạn

 
  • Trường hợp bạn đã lưu ứng viên này trong kho riêng của bạn


Khi click nú đề xuất, bạn sẽ ra phần Form thông tin, hãy điền đầy đủ thông in ứng viên bạn đề xuất. Chú ý, Nhà tuyển dụng sẽ chưa xem được bất cứ thông tin nào từ ứng viên nếu ứng viên của bạn chưa xác nhận bạn là người duy nhất đề cử ứng viên đó:Sau khi đề xuất thành công, hệ thống báo cho bạn thông tin bạn đã đề xuất thành công và chờ ứng veien xác thực. Hệ thống cũng gửi 1 Email xác thực cho ứng viên, nếu ứng viên đồng ý và xác thực bạn chính là chuyên gia hợp lệ duy nhất đề cử ứng viên, khi đó ứng viên chính thực được đề cử từ bạn cho Nhà tuyển dụng


 

 
talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng