maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Lương và Chế độ

Đơn xin nghỉ phép chế độ thai sản

Đơn xin nghỉ phép chế độ thai sản

Nghỉ chế độ thai sản là quyền lợi của lao động nữ và cả lao động nam khi có vợ sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo vấn đề về thủ tục quản lý người lao động cũng như hoàn tất thủ tục bảo hiểm xã hội cho chế độ thai sản một cách chuẩn xác, người lao động cần nộp đơn xin nghỉ phép chế độ thai sản cho đơn vị sử dụng lao động. Để thuận lợi cho lao động nữ và nam tra cứu và hoàn thành đơn nghỉ phép thuận lợi, quân sư TalentBold đã chủ động tổng hợp và chia sẻ thông tin này đến bạn đọc trong bài viết dưới đây.

MỤC LỤC:
1- Xin nghỉ phép thai sản là gì?
2- Đơn xin nghỉ phép thai sản gồm những gì?
3- Các mẫu đơn xin nghỉ phép thai sản
       3.1. Mẫu đơn chung phổ biến
       3.2. Mẫu đơn cho giáo viên
       3.3. Mẫu đơn cho chồng
       3.4. Mẫu đơn xin nghỉ phép sớm
4- Một số lưu ý khi viết đơn nghỉ phép thai sản
      4.1. Thời gian nộp đơn
      4.2. Thời gian nghỉ 
      4.3. Xin nghỉ thêm sau sinh


Tuyển dụng việc làm hấp dẫn

1- Xin nghỉ phép thai sản là gì? 

Xin nghỉ phép thai sản là việc người lao động nữ hoặc/và lao động nam (chồng của lao động nữ hưởng chế độ thai sản) thông báo đến người sử dụng lao động về việc họ sẽ nghỉ việc để sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi, chăm sóc vợ sau sinh… và vẫn hưởng lương cùng những quyền lợi mà chế độ thai sản trong bảo hiểm xã hội quy định.

Việc nộp đơn xin nghỉ phép thai sản vừa là thủ tục bắt buộc, vừa là cơ sở giúp người lao động và người sử dụng lao động xác minh chuẩn xác, minh bạch thời gian người lao động nữ/ nam được bắt đầu nghỉ hưởng chế độ thai sản.

xin nghỉ phép thai sản là gì?
>>>> Xem thêm: Người lao động đi làm nhận được những quyền và phúc lợi nào?

2- Đơn xin nghỉ phép thai sản gồm những gì? 

Một lá đơn xin nghỉ phép chế độ thai sản đúng chuẩn sẽ bao gồm những nội dung sau :

2.1. Quốc hiệu, tiêu ngữ

Nội dung này là phần mở đầu cố định trong mọi tiêu chuẩn viết đơn thư của Việt Nam.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

2.2. Tiêu đề đơn

Những việc làm hấp dẫn

Marketing Officer/ Nhân viên Marketing

TP.HCM Quảng cáo/Khuyến mãi/PR

Marketing Executive

Hà nội Báo chí/ Truyền hình, Quảng cáo/Khuyến mãi/PR, Bán hàng IT

NHÂN VIÊN MARKETING

Đà nẵng Xây dựng

Content Marketing Fulltime

Hà nội Dịch vụ khách hàng

Sales Digital Marketing

Hà nội, TP.HCM

Tùy theo mục đích viết đơn mà tiêu đề đơn có thể khác nhau, điểm chung là tất cả nên viết in hoa và tô đậm.

 • Đơn xin nghỉ hưởng chế độ thai sản

 • Đơn xin nghỉ phép thai sản sớm

 • Đơn xin nghỉ thai sản …

2.3. Thông tin người nhận đơn

Ở mục kính gửi, bạn nên viết đầy đủ các bộ phận, phòng ban phụ trách phê duyệt liên quan đến chế độ thai sản.

 • Ban giám đốc công ty

 • Phòng hành chính nhân sự

 • Trưởng bộ phận chuyên môn nơi bạn đang làm việc

2.4. Thông tin của người viết đơn

Những thông tin cá nhân cũng như thông tin về vị trí công việc bạn đang đàm nhận đều cần nêu đầy đủ, bao gồm :

 • Họ tên, ngày tháng năm sinh

 • Số chứng minh nhân dân / căn cước công dân, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại

 • Phòng ban, chức vụ, vị trí, cấp bậc công việc

2.5. Lý do viết đơn

Liên quan trực tiếp đến việc bạn sắp sinh hoặc do tình trạng sức khỏe thai sản của bạn là những lý do dễ được duyệt nhanh nhất.

xin nghỉ phép chế độ thai sản
>>>> Bạn xem thêm: Tìm hiểu về chế độ thai sản cho người lao động

2.6. Thời gian hưởng chế độ thai sản

 • Đối với lao động nữ thì tối đa là 6 tháng

 • Đối với lao động nam thì từ 05 ngày đến 06 tháng, tùy theo tình hình sức khỏe của vợ con, số con được sinh ra, cũng như phương pháp sinh con (sinh thường, phẫu thuật).

2.7. Bàn giao công việc

Bạn cần đề cập chi tiết để người sử dụng lao động an tâm khi bạn nghỉ chế độ thai sản, guồng máy công việc vẫn vận hành ổn định. Thông tin ghi trong đơn bao gồm:

 • Họ tên, nơi đang công tác của người nhận bàn giao công việc

 • Thời gian bắt đầu và hoàn tất việc bàn giao công việc

 • Đính kèm biên bản bàn giao nếu cần thiết…

2.8. Thời gian đi làm lại sau khi hết thời gian nghỉ thai sản. 

Căn cứ theo quy định hưởng chế độ thai sản của bảo hiểm xã hội, áp dụng vào tình huống thực tế của người hưởng chế độ thai sản, ngày tháng đi làm lại cụ thể nên được xác nhận để phòng nhân sự thuận lợi sắp xếp.

2.9. Kết đơn

Mục ý kiến của người quyết định cao nhất (thường là giám đốc công ty hoặc trưởng phòng nhân sự) cùng phần chữ ký, họ tên của người viết đơn sẽ kết thúc hoàn hảo cho một lá đơn xin nghỉ phép thai sản đạt chuẩn.

3- Các mẫu đơn xin nghỉ phép thai sản 

Bạn có thể hỏi bộ phận nhân sự xem có mẫu đơn xin nghỉ phép thai sản hay không, vì một số doanh nghiệp quản lý theo mẫu đơn riêng. Nếu doanh nghiệp của bạn không bắt buộc về hình thức đơn thì dưới đây là những mẫu đơn với nội dung chuẩn nhất dành cho nhiều tình huống muốn nghỉ phép chế độ thai sản:

3.1. Mẫu đơn xin nghỉ phép chung phổ biến 

Đây là mẫu phổ biến, áp dụng hiệu quả trong mọi tình huống nghỉ chế độ thai sản thông thường:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: Ban giám đốc công ty

Phòng hành chính nhân sự

Trưởng phòng xuất nhập khẩu

Tên tôi là:  ……………………

Sinh ngày : ……………………

Chức vụ : Nhân viên

Bộ phận : Chứng từ hàng xuất

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ........... Ngày cấp ....... Nơi cấp ......

Nơi ở hiện tại:..........................................................................

Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho Anh/ Chị …… hiện đang công tác tại bộ phận chứng từ hàng xuất. Thời điểm bản giao công việc sẽ bắt đầu từ ngày ...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc vào ngày ...../..../20..... , chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc phê duyệt và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến Giám đốc     …, ngày …. Tháng … năm …..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

mẫu đơn xin nghỉ phép chế độ thai sản
>>>> Xem thêm: Phân biệt giữa quyền lợi và phúc lợi của người lao động

3.2. Mẫu đơn xin nghỉ phép thai sản cho giáo viên 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi : Phòng Giáo dục và Đào tạo quận …

Ban giám hiệu trường tiểu học ABC

Tên tôi là:  ……………………

Sinh ngày : ……………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ........... Ngày cấp ....... Nơi cấp ......

Nơi ở hiện tại:..........................................................................

Nghề nghiệp: Giáo viên tiếng Anh

Nơi công tác: Trường tiểu học ABC

Tôi đang mang thai, theo dự sinh của bác sĩ là ngày…/ … / 20…. Hiện nay đã gần đến ngày sinh con, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo quận ……… và Ban giám hiệu Trường tiểu học ABC cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho Anh/ Chị …… hiện đang công tác tại cùng bộ phận giảng dạy tiếng Anh tại trường tiểu học ABC.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc vào ngày ...../..../20..... , chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục và Đào tạo quận …, ban giám hiệu Trường tiểu học ABC xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến Hiệu trưởng …, ngày …. Tháng … năm …..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3.3. Mẫu đơn xin nghỉ phép thai sản cho chồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

ĐƠN XIN NGHỈ HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: Ban giám đốc công ty

Phòng hành chính nhân sự

Trưởng phòng …..

Tên tôi là:  ……………………

Sinh ngày : ……………………

Chức vụ : ……………………

Bộ phận : ……………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ........... Ngày cấp ....... Nơi cấp ......

Nơi ở hiện tại:..........................................................................

Hiện nay, vợ tôi vừa sinh con ngày ...../..../20.....

Để có thời gian chăm sóc vợ và con mới sinh, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.

Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Khi nghỉ hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho Anh/ Chị …… hiện đang công tác tại cùng bộ phận.

Nếu có phát sinh công việc trong thời gian tôi nghỉ phép, tôi cam kết sẽ hỗ trợ giải quyết nhanh nhất.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc vào ngày ...../..../20..... , chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc phê duyệt và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến Giám đốc     …, ngày …. Tháng … năm …..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

3.4. Mẫu đơn xin nghỉ phép thai sản sớm 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***——–

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP CHẾ ĐỘ THAI SẢN

Kính gửi: Ban giám đốc công ty

Phòng hành chính nhân sự

Trưởng phòng ……….

Tên tôi là:  ……………………

Sinh ngày : ……………………

Chức vụ : ……………………

Bộ phận : ……………………

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ........... Ngày cấp ....... Nơi cấp ......

Nơi ở hiện tại:..........................................................................

Do tình trạng sức khỏe khi mang thai không ổn định, bác sĩ chỉ định tôi nên nghỉ thai sản sớm để dưỡng thai. Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ chế độ thai sản sớm

Thời gian xin nghỉ thai sản từ ngày...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Tôi sẽ bàn giao công việc lại cho Anh/ Chị …… hiện đang công tác tại cùng bộ phận. Thời điểm bàn giao công việc bắt đầu từ ngày ...../..../20.....đến ngày....../…../20…..

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi cam kết sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.

Kính mong Ban Giám đốc phê duyệt và tạo điều kiện giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến Giám đốc     …, ngày …. Tháng … năm …..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

4- Một số lưu ý khi viết đơn nghỉ phép thai sản 

4.1. Thời gian nộp đơn xin nghỉ chế độ thai sản 

Lao động nữ được quyền nghỉ trước khi sinh, nhưng chỉ tối đa 02 tháng trước khi sinh mà thôi. Do đó, lao động nữ có thể nộp đơn sớm nhất trước khi sinh 02 tháng (nếu muốn nghỉ phép chế độ thai sản sớm). Bạn có thể để sát ngày sinh nộp đơn xin nghỉ thai sản, nhưng trước đó nên xúc tiến việc sắp xếp bàn giao công việc của bạn.

nghỉ phép thai sản
>>>> Có thể bạn quan tâm: Đảm bảo sự công bằng trong quản lý đối với nhân sự nữ

4.2. Thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định 

Đối với lao động nữ dù là sinh con, nhận con (nhờ mang thai hộ), hay nhận nuôi con nuôi thì đều được nghỉ tối đa 06 tháng (tính luôn cả thời gian nghỉ trước khi sinh nếu bạn xin nghỉ thai sản sớm)

Đối với lao động nam có vợ sinh con thì mới được hưởng chế độ thai sản. Ngày nghỉ chế độ thai sản cho lao động nam gói gọn trong vòng 30 ngày đầu tiên sau khi vợ sinh. Số ngày nghỉ cụ thể là:

 • 05 ngày làm việc nếu vợ sinh bình thường

 • 07 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi

 • 10 ngày làm việc nếu vợ sinh sinh đôi, thêm một bé được cộng thêm 03 ngày nghỉ

 • 14 ngày làm việc khi vợ sinh đôi và phải phẫu thuật khi sinh

 • 06 tháng khi chỉ có người chồng tham gia bảo hiểm xã hội, người vợ chết sau sinh hoặc người vợ gặp rủi ro khi sinh, không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con

4.3. Xin nghỉ thêm sau sinh 

Mặc dù đã được duyệt đơn xin nghỉ phép thai sản trước đó, nhưng nếu tình hình sức khỏe của lao động nữ , con sau sinh cần được chăm sóc thêm, nhà neo người… thì lao động nữ vẫn có thể làm đơn xin nghỉ thêm sau sinh.

 • 07 ngày nếu sinh mổ

 • 10 ngày nếu sinh đôi, sinh ba

 • 05 ngày trong những trường hợp khác.

Nội dung đơn thì cũng tương tự, chỉ khác ở phần lý do, thời gian quay trở lại làm việc và người đảm nhận phần việc của bạn. Có đơn xin nghỉ thêm đầy đủ, bạn sẽ không lo bị đánh giá vi phạm quy định của luật bảo hiểm xã hội, không lo bị mất quyền lợi chế độ thai sản.

Đơn xin nghỉ phép chế độ thai sản là yêu cầu bắt buộc, dù là lao động nữ hay lao động nam có vợ sinh đều cần thực hiện. Nội dung đơn không quá phức tạp, nhưng đòi hỏi đầy đủ chi tiết và quan trọng là thời gian gửi đơn hợp lý,đảm bảo trọn vẹn quyền và lợi ích của người lao động trong chế độ thai sản. Bài viết quân sư TalentBold gửi đến đã cập nhật trọn vẹn mọi thông tin cần thiết, bạn đọc nên lưu lại như một cẩm nang chế độ thai sản, có sẵn để dùng ngay khi cần thiết.

Danh sách tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp nhất năm 2022 mà TalentBold chia sẻ đã tổng hợp đầy đủ mọi tình huống xuất hiện khi mỗi nhân sự quyết định nghỉ việc. Bạn có thể lựa chọn một trong các mẫu trên, chỉ cần thay đổi vị trí, thời gian, đối tượng bàn giao việc là đã có ngay một lá đơn xin nghỉ việc phù hợp. Nội dung vừa chuyên nghiệp với đầy đủ thông tin, vừa thể hiện sự trân trọng của bạn dành cho tổ chức và đồng nghiệp. Hợp lý, hợp tình trong mọi hoàn cảnh. Chúc bạn luôn thành công với quyết định của mình.

Dịch vụ trợ lý tuyển dụng

-----------------------------------------------------

Chi tiết liên hệ:

Talentbold - We bold your talents
Hotline: 077 259 1080
Mail: sales@talentbold.com
Add: Tầng 12A.3, Tòa MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Nguồn ảnh: internet


talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng