maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
Kỹ năng tìm việc

Download tài liệu quản trị nhân sự miễn phí

Download tài liệu quản trị nhân sự miễn phí

Nhằm hỗ trợ cộng đồng liên quan đến Việc làm, tuyển dụng, hành chính, nhân sự, HRchannels phối hợp với mạng xã hội megaceo triển khai chức năng Download tài liệu quản trị nhân sự.


Với chuyên mục này, các nhà quản lý nhân sự sẽ tìm được các tài liệu, form mẫu miễn phí về cách quản trị nhân sự, phục vụ thiết thực cho công việc.

Các ứng viên cũng được tiếp cận các tài liệu, form mẫu miễn phí như: mẫu hồ sơ xin việc, mẫu xin nghỉ phép, thai sản,.....

Xem các hạng mục tài liệu và Download miễn phí tại đây: http://megaceo.com/SearchGroupResult.aspx
Các thành viên có tài liệu hay có thể đóng góp cho cộng đồng phát triển, hãy tạo tài khoản và đăng tài liệu chia sẻ tại: http://megaceo.com/Register.aspx

talentbold

Talentbold

TalentBold là nền tảng hợp nhất trong Quảng bá, Thu hút và Quản lý Tuyển dụng nhân tài giúp Doanh nghiệp đảm bảo nguồn lực dựa trên nền tảng công nghệ phần mềm Quản lý tuyển dụng