4.5

Full Stack

Add a review
  • Share:

Full Stack Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 1
  • Viewed 49
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

 Chúng tôi là những người khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Chúng tôi cam kết mang lại kết quả thành công cho khách hàng trong  suốt hơn 20 năm qua. Chúng tôi đã làm việc với nhiều khách hàng từ các cơ quan chính phủ, các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp xã hội cho đến các công ty khởi nghiệp.

Office Photos

Active Jobs From Full Stack