4.5

GFI GROUP

Add a review
  • Share:

GFI GROUP Components Overview

  • Company Size > 50-100
  • Posted Jobs 6
  • Viewed 193
  • Founded Since 2018
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

GFI - Golden Financial Innovation (tiền thân là GFS) là quỹ đầu tư tài chính uy tín Việt Nam xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh cho ngành Blockchain ở Việt Nam.

 

Office Photos

Active Jobs From GFI GROUP