The Nominate talent for get big prize.

Join the first nomination talent network in Vietnam

The Solution recruitment through nominate talent Talentbold-hiring network

what is nomination talent?

Is a program to help businesses find candidate resources through the network of HR freelancers to propose and recommend potential candidates.

Company

Business benefits when using the program

  • Cheap recruitment cost
  • Quality candidate profile
  • Safety and Security: only pay costs when recruiting successful nominees
  • Recruit quickly: get potential candidates in the interview round by a network of thousands the HR freelancers in the world.

How does Talent-Hunting work?

Step 1: Register for an account for Employers Employers register the account to use for the Talent-Hunting at Recruitment Management Software (TalentBold Hiring)

Step 2: Select a recruitment service package Select the recruitment service package for each position through the form of payment guarantee deposit so that the employment information of the Employer is displayed and announced on the HR Freelancer network on the TalentBold Hiring system.

Step 3: HR freelancer sends CV of potential candidates HR Freelancer started looking for applications and sending potential CVs to Employer emails through the recruitment management system of TalentBold Hiring. Freelance expert network in all provinces in Vietnam and around the world.

Step 4: Get CV, filter the most suitable CV HR freelancers approach and recommend potential candidates right after the job is displayed on the system. You can access your TalentBold Hiring account every day to see notifications of potential candidates recommended. You can view the candidate profile and the HR Freelancer’s report to decide which candidate to choose for a detailed interview.

Step 5: Interview candidates Set up an online interview schedule. Use direct contact or Chat with a Recommendation Specialist to request assistance in setting up interview schedules with candidates if needed. TalentBold Hiring software will also assist businesses to choose to set up interview schedules with nominated candidates if necessary or conduct independent interviews before your company conducts final interviews with candidates.

Step 6: Select the suitable candidate and Send a Offer Letter After interviewing by your Board of Directors, congratulate you on selecting the successful candidate and send offer letter to the candidate, at the same time updating the confirmation of the admission information and the working date into the recruitment management software system -TalentBold Hiring. Based on the candidate's and corporate confirmation letter, we will proceed to issue your reward to the HR Freelancer and management fee of TalentBold Hirng according to the regulations.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng

Bạn là Doanh nghiệp, Tập đoàn muốn tham gia chương trình " Tiến cử nhân tài" trên TalentBold để nhận được ứng viên tiềm năng và tiết kiệm chi phí tuyển dụng.
Dưới đây là hướng dẫn dành cho nhà tuyển dụng khi tham gia Talent - Hunting.
Read Articles
Hướng dẫn chọn lọc ứng viên tiềm năng
Khi Doanh nghiệp bạn đăng ký tham gia chương trình tiến cử nhân tài tại TalentBold, bạn sẽ sử dụng " Phần mềm quản lý tuyển dụng" để quản lý các việc làm của bạn trên hệ thống một cách khoa học, dễ dàng. 
Read Articles
Hướng dẫn đăng tin tuyển dụng trên hệ thống TalentBold
Bài viết sau đây, TalentBold sẽ hướng dẫn cho nhà tuyển dụng chi tiết các bước đăng tin tuyển dụng và chạy chương trình Tiến Cử Nhân Tài.
Read Articles
Hướng dẫn thanh toán, trả thưởng cho Chuyên gia
Sau khi chọn được ứng viên phù hợp cho vị trí còn trống của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng cần thanh toán, trả thưởng cho Chuyên gia để hoàn tất quy trình Tiến Cử Nhân Tài. Bước làm này rất đơn giản, bạn chỉ cần lưu ý một vài hướng dẫn dưới đây của TalentBold.
Read Articles
Hướng dẫn liên hệ, trao đổi với Chuyên gia tuyển dụng
Trong quá trình tham gia chương trình Tiến Cử Nhân Tài của TalentBold, doanh nghiệp có thể trực tiếp liên hệ, trao đổi mọi thông tin về ứng viên với HR Freelancer trên tài khoản talentbold.com.
Read Articles

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Post recruitment. Instant candidate connection. Building a brand of professional recruiters

Mọi doanh nghiệp đều có thể tham gia tuyển dụng qua mạng chuyên gia tại talentbold hunting?.
Lợi ích của Doanh nghiệp khi tham gia gói tiến cử nhân tài là CHI PHÍ THẤP NHƯ ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG CÓ PHÍ nhưng CHỈ PHẢI THANH TOÁN khi nhận được ứng viên đi làm từ chuyên gia đề cử. Qua đó, khắc phục tình trạng đăng tuyển mất phí mà không tuyển thành công + giúp tuyển dụng nhanh hơn khi kết nối với nhiều chuyên gia đề cử ứng viên hơn.
 
Để đăng ký tham gia chương trình tuyển dụng qua mạng tiến cử nhân tài, Doanh nghiệp cần thực hiện 3 bước sau:
  1. Đăng ký một gói dịch vụ Tuyển dụng bất kỳ
  2. Hoàn thiện thông tin hồ sơ công ty
  3. Đăng tin tuyển dụng và chọn chức năng tuyển dụng qua Mạng tiến cử nhân tài
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng: Hướng dẫn đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng (talentbold.com)
Xem hướng dẫn quy trình đăng tin và chọn gói tuyển dụng qua mạng chuyên gia tiến cử nhân tài: Hướng dẫn đăng tin tuyển dụng trên hệ thống TalentBold
 
Mức phí bạn đặt để đặt cọc, qua đó TalentBold sẽ thông qua việc xác thực tuyển dụng thành công của bạn để chuyển cho Chuyên gia tiến cử thành công được đặt khi bạn đăng tin tuyển dụng và chọn chức năng tuyển dụng Tiến cử nhân tài. Số tiền trả thưởng sẽ có mức đặt cọc tối thiểu và Doanh nghiệp có thể lựa chọn tối đa tùy theo mỗi vị trí. Xem hướng dẫn đặt thưởng Tiến Cử Nhân Tài cho chuyên gia: Hướng dẫn đăng tin tuyển dụng trên hệ thống TalentBold
 
Quy trình để TalentBold kích hoạt tin tuyển dụng cho Doanh nghiệp đến mạng chuyên gia tham gia tiến cử gồm những bước sau:
Bước 1: Doanh nghiệp và TalentBold ký hợp đồng tham gia tuyển dụng qua mạng tiến cử nhân tài
Bước 2: Doanh nghiệp xác nhận chuyển tiền đặt cọc
Bước 3: TalentBold kích hoạt chương trình tuyển dụng để Chuyên gia có thể tham gia tiến cử hồ sơ ngay cho Doanh nghiệp
 
Doanh nghiệp có quyền lựa chọn Chuyên gia mình tin tưởng để xác nhận đồng ý cho Chuyên gia đó là đối tác tiến cử nhân tài cho bạn. Để lựa chọn, Doanh nghiệp có quyền xem Thông tin Hồ sơ CV của Chuyên gia đó trước khi chấp nhận đồng ý chuyên gia.

 
Để xem Chuyên gia đề cử ứng viên đó có “Phù hợp” không, Doanh nghiệp có thể xem Báo cáo tóm tắt của Chuyên gia về Ứng viên được đề cử. Dựa vào Chất lượng báo cáo và Chất lượng CHuyên gia, Doanh nghiệp có thể đánh giá chuyên gia đó có chất lượng tốt hay không. Doanh nghiệp cũng có thể tham gia “đánh giá chất lượng chuyên gia” để qua đó lựa chọn các chuyên gia được đánh giá tốt khi chọn lựa.
 
Bạn có thể xem Hồ sơ của ứng viên được chuyên gia đề cử tại link hướng dẫn sau: Hướng dẫn chọn lọc ứng viên tiềm năng (talentbold.com)
 
Quy tắc xác định ứng viên của Chuyên gia nào là do chính ứng viên đó xác nhận. Chỉ khi ứng viên xác nhận thì Doanh nghiệp mới xem được hồ sơ đề cử của chuyên gia đó. Nếu ứng viên xác nhận cho nhiều chuyên gia thì Chuyên gia nào đề cử trước sẽ được chấp nhận trước
Giống như dịch vụ tuyển dụng headhunting truyền thống, Doanh nghiệp khi chấp nhận ứng viên là của Chuyên gia thì sẽ phải bảo lưu tính hợp lệ của ứng viên đó trong vòng 12 tháng (nếu có tuyển dụng ứng viên này cho bất kỳ vị trí nào). Trong khoảng thời gian này, nếu ứng viên đi làm cho công ty, công ty có nghĩa vụ thanh toán phí Tiến cử nhân tài đã đặt cho Chuyên gia.
 
Doanh nghiệp và Chuyên gia có thể thực hiện nghiệp vụ Chat hoặc trao đổi qua điện thoại để thiết lập lịch phỏng vấn từ doanh nghiệp cho Chuyên gia biết để Chuyên gia xác nhận với ứng viên. Xem hướng dẫn chi tiết tại: Hướng dẫn liên hệ, trao đổi với Chuyên gia tuyển dụng (talentbold.com)