Headhunter HRchannels Group

Giám Đốc Nhà Máy ($2200, N9300)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $2200
 • Career Level Giám đốc
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Quảng Nam
 • Industry Cơ khí/ Máy móc, Quản lý điều hành , Sản Xuất

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất, hiện đang tuyển Giám Đốc Nhà Máy tại Quảng Nam:
 • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành công tác vận hành, sản xuất kinh doanh của Nhà máy (Máy móc quy trình nghiền, lọc,…. Đá Thạch Anh)
 • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động nhà máy dược đạt hiệu quả tối ưu
 • Lập kế hoạch và tổ chức sản xuất cho từng giai đoạn theo định hướng của công ty
 • Phân công, giám sát và đánh giá kết quả làm việc của khối lao động sản xuất
 • Đào tạo, quản lý nhân viên cấp dưới thực hiện đúng quy trình sản xuất và an toàn lao động, PCCC
 • Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà máy
 • Tham mưu với BGĐ ,xây dựng chiến lược phát triển toàn diện của nhà máy theo các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về mọi hoạt động của nhà máy;
 • Tổ chức, theo dõi việc thực hiện kiểm soát thống kê; phân tích dữ liệu, cải tiến liên tục nhằm nâng cao hệ số khai thác, sử dụng máy móc và nguồn nhân lực sản xuất; báo cáo, đề xuất phương án cải tiến lên cấp trên trực tiếp.
 • Thực hiện các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của Giám đốc Công ty

Requirement

 • Nam/Nữ; Tuổi: 30-45t
 • Tốt nghiệp các ngành Quản lý sản xuất, chuyên ngành máy, cơ khí, kỹ thuật
 • Nắm vững các quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn ISO và các quy định của công ty/nhà máy
 • Có kinh nghiệm từ 3- 5 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã làm việc ở đơn vị sản xuất nước ngoài hoặc sử dụng quy trình làm việc. Đã có kinh nghiệm làm việc tại đơn vị Sản Xuất vế Đá, hiểu biết máy móc, thiết bị phục vụ cho quy trình sản xuất Đá
 • Có khả năng lãnh đạo ,phân công công việc, kiểm tra và giám sát thực hiện.
 • Ưu tiên thành thạo Tiếng Anh, Tiếng Trung

Required skills

Related Jobs