Headhunter VietNam HRchannels

Giám Đốc Nhà Máy (FMCG, $3000, N8810)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $3000
 • Career Level Giám đốc
 • Experience 3-5 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Bắc Ninh
 • Industry Quản lý điều hành , Sản Xuất

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất, hiện đang tuyển Giám Đốc Nhà Máy tại Bắc Ninh:
 • Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động tại Nhà máy của công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Lập kế hoạch, mục tiêu hoạt động của Nhà máy thỏa mãn mục tiêu hoạt động của Công ty.
 • Tổ chức phân công công việc, đôn đốc, giám sát các bộ phận đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng theo tiêu chuẩn.
 • Lập kế hoạch sản xuất và tổ chức công việc theo quy trình công nghệ, đơn đặt hàng, kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tài chính và kiểm soát chi phí trong phạm vi, thẩm quyền được giao.
 • Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới ứng dụng trong sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm.
 • Xây dựng chiến lược phát triển toàn diện nhà máy 
 • Quản lý nhà máy theo các tiêu chuẩn phù hợp với thực tế công việc của nhà máy.
 • Xây dựng, triển khai và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động của nhà máy.
 • Báo cáo công việc cho Ban Tổng Giám đốc công ty định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về mọi hoạt động của Nhà máy.

Requirement

 • Nam; Độ tuổi từ 37-50
 • Tốt nghiệp đại học trở lên
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc nhà máy
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại công ty giấy, FMCG....

Required skills

Related Jobs