Headhunter HRchannels Group

Giám Đốc Nhân Sự (Sản Xuất, Tiếng Trung, $1300, R9630)

 • Share:

Job Detail

 • Offerd Salary (USD) $1300
 • Career Level Giám đốc
 • Experience > 10 Years
 • Gender Male/Female
 • Sector Tây Ninh
 • Industry Nhân sự , Sản Xuất

Job Description

Khách hàng của chúng tôi là một công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đang tuyển Giám Đốc Nhân Sự tại Tây Ninh:
 • Hoạch định chiến lược nhân sự, mục tiêu nguồn nhân lực ngắn, trung, hạn để đáp ứng chiến lược kinh doanh của Công ty
 • Tham mưu Ban Tổng Giám Đốc về các vấn đề liên quan đến nhân sự
 • Quản lý các công việc tuyển dụng, tiền lương, hành chánh thuộc phòng
 • Xây dựng chính sách đãi ngộ và kiểm soát việc thực hiện chi trả lương thưởng, nâng lương và các chính sách Tiền lương, phúc lợi khác cho NLĐ theo quy định Công ty và pháp luật lao động
 • Chịu trách nhiệm soạn thảo, trình duyệt và triển khai các văn bản liên quan đến công tác quản trị hành chánh, nhân sự trong hệ thống toàn công ty
 • Xây dựng phát triển hệ thống quản trị nhân sự như chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty
 • Xây dựng lộ trình nghề nghiệp cho tất cả các vị trí chủ chốt
 • Chỉ đạo và phối hợp với các phòng ban xây dựng tiêu chuẩn định biên nguồn lực cho từng phân loại công việc 
 • Trực tiếp tham gia giải quyết các xung đột, mâu thuẩn giữa các phòng ban, nhân viên trong toàn công ty
 • Thiết lập, duy trì mối quan hệ với các cơ quan chức năng đạt hiệu quả lợi ích cho Công ty và người lao động
 • Thực hiện công việc khác trực tiếp từ Ban Tổng Giám đốc 
 • Báo cáo công việc theo quy định, trực tiếp cho Ban Tổng giám đốc

Requirement

 • Nam / Nữ, Tuổi: từ 30-40
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm mảng Nhân sự và 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, tại các nhà máy sản xuất quy mô >1000 người
 • Kinh nghiệm về quản lý tiền lương và tuyển dụng 
 • Tiếng Trung thành thạo
 • Có thể tuyển dụng người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam (nói tiếng Việt)

Required skills

Related Jobs